Vad är ADSL?

Stående för Asymmetrisk Digital Abonnentlinje, ADSL fungerar över koppartrådarna i hemtelefonlinjer, så det är nästan universellt tillgängligt. ADSL-anslutningar är tillförlitliga och tillräckligt snabba för de flesta Internetanvändare – men som streaming blir mer och mer populärt som mycket väl kan förändras – men kvaliteten på anslutningen minskar när du får längre från utbytet, och som de kablar som tjänar du försämras. ADSL2 har lanserats och växer i popularitet. Detta använder olika program och protokoll för att påskynda anslutningen på samma kablar, vilket betyder strömmande video etc. är nu snabbare.